Så får du hjälp med att välja assistansbolag i Jönköping

Anser du att du, eller en anhörig, har behov av assistans är första steget att kontakta Jönköping kommun för en bedömning av situationen. Blir du beviljad assistans är nästa steg att välja assistansbolag. Något som inte är helt lätt då utbudet är stort och det är kan vara svårt att förstå skillnaden mellan de olika bolagen. Det är i detta läge som assistansförmedlare kan anlitas. Ett företag, som utan kostnad, hjälper personer att hitta rätt assistans. Följande exempel är taget från Assistansförmedling.se men det finns ett flertal andra förmedlare att välja på. Arbetssätten kan vara något olika men målet är alltid att kostnadsfritt hjälpa och guida till rätt assistansbolag.

Kontakta förmedlaren

De flesta förmedlare kan både hjälpa till i processen fram till att assistans beviljas samt att sedan välja assistansbolag. Om du anser att du har behov kan du alltså kontakta företaget och få råd om hur ansökan ska gå till. En del erbjuder även hjälp vid överklaganden. Har du fått beviljat assistansen handlar det i försa hand om att förmedlaren ska få en tydlig bild över dina behov och önskemål.

En första träff

Under den första träffen får du berätta om vilka tankar du har kring den kommande hjälpen. Oftast träffas man hemma hos dig då det är lättast att visa på boendesituationen och förhållanden i vardagen. I vissa fall kan även kontakten ske digital.

Assistansbolag kontaktas

När förmedlingen nu fått en tydlig bild över behovet kommer förfrågan gå ut till ett flertal assistansbolag som är aktiva mot brukare i Jönköping. En del förmedlare är mycket lokala och har enbart kontakter inom en specifik stad. Men det är vanligare att har kontakter över ett större område. Inte minst eftersom bolagen kan ha så olika inriktning och arbetssätt.

Välja assistansbolag

Nu kommer flera bolag lämna in sina förslag (kan liknas med offerter) och det är dags att välja. Men även om du fått hjälp med kontakten, behovsanalys och förslag från bolagen är det inte självklart att det är lätt att välja. Även här fyller assistansförmedlingar en roll. De erfarna handläggarna kan guida och ge råd kring olika bolag. De kan även få fram referenser och åsikter om de olika bolagen. Läs vidare på Asssistansförmedling.se eller sök efter andra bolag på Google med ”Assisansförmedlare”.