Återvinn-återanvänd

En varmkompost har fördelen att kompostering kan ske året runt. Därmed skapas mer mylla än om kompostering enbart sker under vår, sommar och höst. Den som vill köpa en varmkompost kan välja mellan flera olika modeller:

 
Klassisk med ett stort fack
Dessa liknar en vanlig kallkompost (kompost för trädgårdsavfall) men är isolerade och behåller därmed värmen bättre. Matrester, löv och annat förmultningsbart avfall placeras i toppen av komposten. Detta förmultnar sedan och det går att gräva ner till djupet för att få fram jorden.

 
Tvåfacksbehållaren
Dessa har fördelen att avfallet läggs i ett av de två facken medan mullen tas från den andra. En smidigare lösning eftersom det är lättare att komma åt den färdiga mullen. Kostar lite mer och tar lite större plats.

 
Bottenmatad
Genom att välja en bottenmatad modell fås även fördelen med att mullen lätt går att komma åt. Detta eftersom den töms uppifrån. Den är lite mer avancerad vilket även speglar sig i att de kostar lite mer.

 
Med roterande behållare
Den som vill att matresterna snabbt ska bli mull ska välja en modell med roterande behållare. I och med att den roteras kommer allt i behållaren att blandas bättre. Utöver det kommer det ner syre lättare. Allt detta skapar en snabbare process gällande förmultning.

 
Bokashi
Att kompostera med Bokashi innebär att man komposterar i små hinkar. Det handlar alltså inte om några större mängder. I dessa hinkar tillsätts bakterier som gör att allt förmultnar. Efter två eller tre veckor kan innehållet i hinkarna grävas ner i planteringslandet eller i skogen. Dessa är enkla att hantera  då det enbart behövs tätslutande hinkar och bakterierna som ska tillföras. Nackdelen är just att så liten mängd kan komposteras i taget.

 
Maskkompost
I detta fall läggs matavfallet i större lådor. Detta blandas upp med strö samt maskar. På denna låda ställs en till låda med samma innehåll. Maskarna vandrar upp till den övre lådan när mullen är klar i den undre. Även här är det billigt då det som behövs är större backar samt kompostmaskar och strö. Både denna och den ovan kan användas inomhus.