Hur går ett allergitest till?

Hur går ett allergitest till?

Misstänker du att du är allergisk mot något? Om du inte vet vad det är, behöver en utredning påbörjas. Många har en aning om vad det är som orsakar besvären, och det är då enkelt att beställa hem diverse allergitester från nätet. Om du går till vårdcentralen varierar valet av allergitest, beroende på vad du misstänks vara allergisk mot. 

Typer av allergitester

Som ovan nämnt varierar metod beroende på situation. Här kan du läsa om de mest vanligt förekommande metoderna. 

Blodtest

Om du misstänks ha besvär med ett luftburet ämne är det vanligt att ett allergitest görs med hjälp av blodprov. Man testar då för vanliga ämnen som du kan tänkas reagera på och gör alltså ett ganska brett test. Skulle du testa positivt förfinas undersökningen något, med lite smalare allergitest. Vanligt bland de hemmatester som finns är att man tar ett blodprov på sig själv och droppar i testvätska. 

Pricktest

För pricktest krävs inget blod – vilket möjligen kan lugna den nålrädda. Istället droppar man en lösning av det misstänkt allergiframkallande ämnet på huden, varpå man rispar ytligt med en nål. Börjar det klia och är svullet är sannolikheten att du är allergisk mot ämnet som droppats på dig. 

Lapptest

Lapptest görs normalt när kontaktallergi misstänks. Ofta sker det när patienten har eksem och läkaren tror att det kan vara just allergiproblem som är grunden till förekomsten av dessa. Man lägger en liten mängd av det misstänkt allergiframkallande ämnet på huden och täcker sedan över med tejp. Om det sedan uppstår en rodnad på platsen finns viss sannolikhet att patienten är allergisk. 

Gör ett allergitest själv

Det är inte ovanligt att man beställer hem ett allergitest och undersöker saken på egen hand. Det är enkelt, går snabbt och är inte heller särskilt dyrt. Man kan bland annat ta reda på om man är allergisk mot pollen, mögel, kackerlacka eller hund/katt. 

Det här är också möjligt att göra på olika apotek på många olika platser i landet. Man bokar då en tid och låter ett blodprov tas i fingret. Efter 20 minuter har man sedan ett svar som visar vad man är allergisk mot – om man är allergisk mot något.