Frågor kring parrådgivning på Lidingö

Frågor kring parrådgivning på Lidingö

Här är vanliga frågor samlade kring parrådgivning. Hur går det till? Vad kostar det? Hur hittas utförare av parrådgivning just på Lidingö?

Hur bokar jag tid för parrådgivning på Lidingö?

Välj först vilken familjerådgivare ni vill gå till. Kontakta sedan kundcenter på Lidingö Stad som ger dig ett kontrollnummer. Detta nummer anges sedan till familjerådgivningen när bokningen sker. På detta sätt kan kommunen spåra i vilken uträckning tjänsten använts.

Familjerådgivarna kan kontaktas via mail, telefon eller kontaktformulär på deras hemsida.

Vad blir kostnaden?

När parrådgivning bokas via Lidingö Stad är kostnaden 350 kr per samtalstillfälle. Det är alltså kraftigt subventionerat pris för de som är skrivna inom detta område. Ansök därför alltid till parrådgivning inom den kommun du är skriven. Tjänsten finns visserligen tillgänglig för alla men då till ett högre pris.

Hur lång tid tar det att få rådgivning?

Det finns en begränsning till maximalt 6 tillfällen. Skulle problemen återkomma kan rådgivning ges efter 12 månader igen. Ett alternativ är att gå till familjerådgivare och betala privat, dvs inte gå via Lidingö Stad. I detta fall blir priset högre men möjligheten att gå valfritt antal gånger.

Vad händer vid återbud?

Om ni inte dyker upp på planerad tid alternativt bokar av med mindre än 24 timmar kvar kommer besöket ändå att debiteras. Det är alltså viktigt att boka om eller boka av i det fall som tiderna inte passar.

Gäller sekretess?

Ja, oavsett vilken slags rådgivning som bokas så gäller full sekretess. I och med att några journalanteckningar inte skrivs finns heller inte någon dokumentation över dessa möten. Om ni vill vara helt anonyma är detta även möjligt.

Hur ska jag välja rätt?

Har du ingen åsikt om vilken familjerådgivare som ska väljas finns ett s.k. icke-vals alternativ. Vilken rådgivare som detta är varierar månad till månad. På detta sätt får alla med avtal chansen att få fler besökare.

Är parrådgivning och familjerådgivning samma sak?

Nej. Familjerådgivning heter själva tjänsten och omfattar rådgivning både mellan föräldrar samt mellan barn och föräldrar. Tjänsten vänder sig till hela familjen. Detta medan parrådgivning enbart är mellan två vuxna personer som är eller har varit i en relation. På detta sätt kan parrådgivning sägas vara en inriktning inom familjerådgivningen.