Kan kommuner i Uppland lägga över ansvaret på assistansbolag?

I slutet av oktober 2019 presenterade de politiska partierna i Uppsala ett förslag som innebar att Uppsala kommun inte längre skulle erbjuda personlig assistans. Istället skulle ansvaret helt läggas över på privata assistansbolag. Orsaken var kostnadsbesparingar. Kan fler kommuner i Uppland gå samma väg?

Många kommuner hade svårt att få ihop ekonomin under 2019. I Uppsala var personlig assistans ett av de områden som stod för en stor del av underskottet. Det var även vad som låg bakom det förslag som lades fram av de politiska partierna under slutskedet av året. Ett förslag som innebar att kommunen inte längre skulle erbjuda någon assistans. Tack vare det fria valet får brukare alltid välja vilken aktör som ska utföra arbetet. De har därmed tidigare kunnat välja assistansbolag i Uppland eller kommunen. Även kooperativ samt att vara egen arbetsgivare har varit (och är fortfarande) alternativ. Men utifrån förslaget skulle brukarna alltså inte längre kunna välja kommunen utan istället få välja någon av de andra alternativen.

Flest väljer assistansbolag i Uppland

En orsak till det stora underskottet anges vara att färre väljer kommunen som assistansanordnare. När brukarna i större utsträckning väljer privata assistansbolag blir det svårare att skapa en hållbar ekonomisk plan. Dessutom är det ofta svårt att beräkna hur många brukare som väljer kommunen eftersom ett byte bara tar några veckor (uppsägningstiden).

Trend som sprider sig?

I Uppland är det ca 70 % som väljer att ett privat assistansbolag ska utföra den hjälp som personen är berättigad till. I Uppsala län är siffran 72 %. Det är något högre än snittet i Sverige även om liknande trend även kan ses oavsett kommun. Att en kommun däremot ”säger upp” sitt ansvar och överlåter det helt på assistansbolag är relativt ovanligt. Det kan däremot bli en trend utifrån minst två tydliga trender.

  • Färre väljer kommunen
    Med över 70 % som väljer assistansbolag, och även ett par procent som väljer kooperativ, blir det allt färre som väljer kommunen. I vissa delar av landet blir underlaget ”för lite”.
  • Kommuner har svårt med ekonomin
    Som i fallet med Uppsala var den försämrade ekonomin en starkt bidragande orsak. Utifrån den utveckling som skett i många kommuner tyder inte mycket på att ekonomin kraftigt kommer att förbättras. Det som däremot kan avgöra om trenden blir stark eller inte är styret.Samtliga partier ställde sig bakom förslaget – förutom V.

Källa: Uppsala Nya Tidning