Ett stambyte bör utföras innan det är för sent

Ett stambyte är en underhållsåtgärd som är ganska stor och kostsam men samtidigt ofta helt nödvändig. Som fastighetsägare behöver du hålla koll på när det börjar bli dags att byta ut de gamla stammarna. Här förklarar vi vilka tecken du bör vara uppmärksam på!

Hur vet man att det är dags att byta ut de gamla stammarna?

Så hur vet man då att det börjar bli dags att byta ut stammarna? En bra tumregel är att tidpunkten för detta kan närma sig när det har gått ungefär 30-40 år sedan sist. Då är det viktigt att man som fastighetsägare är vaksam och på alerten.

Några mer konkreta exempel på tecken som kan indikera att stammarna är gamla och slitna är att:

  • Det uppstår stopp i rören allt oftare.
  • Rören läcker.

Så om du märker att rören ni fastigheten har börjat läcka är det viktigt att snarast möjligt åtgärda detta. De vattenskador som annars uppstå kan nämligen orsaka omfattande och kostsamma skador på fastigheten. Så genom att vara dumsnål och ignorera problemet kan den slutgiltiga kostnaden ofta visa sig bli betydligt större än vad man först har föreställt sig.

Måste ett stambyte göras – kan det inte räcka med en stamrenovering?

Nej, tyvärr räcker det inte alltid att göra en stamrenovering. Om stammarna är tillräckligt gamla och slitna måste helt enkelt ett stambyte göras. När denna åtgärd görs byts alla stammarna i den aktuella fastigheten ut. Detta görs ungefär en gång var 40:e till 60:e år. Därmed är stamrenoveringen mest att betrakta som en åtgärd som kan skjuta upp bytet av stammarna lite grann på framtiden. Om man har tur kan det fördröja arbetet med ungefär 10 till 20 år, men sällan särskilt mer.

Så anledningen till att fastighetsägare väljer att göra en stamrenovering är ofta rent ekonomisk. Man vill helt enkelt försöka skjuta upp kostnaden för ett stambyte på framtiden. Detta är fullt förståeligt då det trots allt rör sig om en ganska betydande kostnad. Men å andra sidan är det ju oundvikligt att arbetet behöver utföras förr eller senare. Detta alldeles oavsett om man fördröjer det hela lite genom att göra en stamrenovering eller ej.