Vad är låneskydd?

Låneskydd är en tilläggstjänst som går att teckna hos ett flertal långivare. Tjänsten går att teckna både i samband med att ett lån tecknas och i efterhand.

Låneskydd i kortet

Om en person har ett lån (samt låneskydd) och blir ofrivilligt arbetslös, långtidssjukskriven eller får en ”allvarlig sjukdom” aktiveras Låneskyddet. Detta gäller även om personen avlider.
Om något av det ovanstående händer kommer inkomsten minska rejält för låntagaren och det kan vara svårt att betala tillbaka de lån som finns. Men tack vare Låneskydd behöver inte lånet betalas tillbaka under den tid som försäkringen betalar ut pengar. Genom Låneskydd betalar nämligen banken ut en viss summa varje månad som täcker för kostnaderna för lånet.
Därmed är Låneskydd en slags försäkring som skyddar mot kraftigt fallande inkomst som skulle göra det svårt för låntagaren att betala sina skulder.

Krav

Vad som krävs för att få teckna denna försäkring och vad som krävs för att den ska aktiveras skiljer sig mellan olika banker. Det är därför viktigt att i detalj se över avtalet innan det tecknas. Bland annat skiljer det sig mellan bankerna gällande hur stort belopp som kan betalas ut, under hur lång tid som detta sker samt vad som klassas som ”Allvarlig sjukdom”.

Vad kostar det?

Även kostnaden varierar mellan olika banker. Men alla har en modell där man betalar en avgift som grundar sig på återbetalningsbeloppet. Det är alltså en viss procent av detta belopp som betalas extra varje månad. Exempelvis har ICA-banken att kostnaden på 6,5% av det belopp som betalas i ränta och amortering vardera månad. Utöver det har denna bank valt att ta ut en avgift som motsvarar 0,024% av hela lånebeloppet. Det sista är något som vissa andra banker inte tar ut. Men generellt kan sägas att avgiften är 5-8% av den månatliga inbetalningen.