Svåra ord kring vårdnadstvister

Svåra ord kring vårdnadstvister

När man hamnar i en vårdnadstvist finns det många saker att fundera på och hantera. Det är både en krävande process och en osäker period i livet. Samtidigt möter man många nya ord och begrepp som kan vara svåra att förstå. Det är alltid bra att ta hjälp av en advokat om man hamnar i vårdnadstvist men här hjälper vi till med att reda ut några komplicerade begrepp.

Delvis olämplig

När man hamnar i en vårdnadstvist har tingsrätten i uppdrag att bedöma vem av föräldrarna som är lämplig som vårdnadshavare. Det är lätt att tro att man antingen anses vara en bra vårdnadshavare eller så är man inte det. Att man är lämplig eller olämplig. Men så behöver det inte vara utan man kan bedömas vara delvis olämplig och antingen få vårdnaden eller inte.

Beror på situationen

Det ska alltid vara barnets bästa som avgör i en vårdnadstvist. Även om en förälder inte verkar helt lämplig kan hen ändå få vårdnaden. Att vara delvis olämplig kan bland annat vara att man har ett kriminellt förflutet eller en dålig relationen med den andra föräldern. Saker som inte helt påverkar situationen med barnen men ändå inte är något positivt.

Interimistiskt beslut

Ibland kan det vara så att domstolen behöver extra tid för att fatta beslut i en vårdnadstvist. Trots det kanske det behövs någon form av beslut kring vårdnaden på en gång. Då kan tingsrätten delge ett interimistiskt beslut. Det är alltså ett beslut som bara gäller till dess att man fattat sitt riktiga beslut.

Vårdnadsutredning

Om det blir en vårdnadstvist kommer tingsrätten behöva bedöma om respektive förälder är lämplig som vårdnadshavare eller inte. De ger då socialtjänsten i uppdrag att utreda föräldrarnas lämplighet. Det är en vårdnadsutredning.

Föräldrabalken

Sveriges lagar är utformade i stycken eller delar som heter till exempel jordabalken och föräldrabalken. Föräldrabalken är de lagarna som rör föräldrar och deras förhållande till sina barn. I en vårdnadstvist utgår man från föräldrabalken som grund för att navigera mot vad som är bra och dåligt för barnen.

Underhållsbidrag

Båda föräldrarna ska försörja barnen tills de är 18 år gamla. Om man förlorar vårdnaden kommer man inte ha barnen hemma hos sig och står därmed inte för deras omkostnader för mat, kläder, bostad och aktiviteter. Då får man istället betala underhållsbidrag till den andra föräldern som har vårdnaden för att bidra till att försörja barnen.

Ytterligare läsning: www.vårdnadstvist.nu