Portugal skippar studie på hjälmtvång

Portugal skippar studie på hjälmtvång

Portugals regering beslutade sig nyligen för att lägga ner planerna på att införa ett obligatoriskt tvång på cykelhjälm för cyklister, på grund av en stark opposition bland allmänheten. I julas presenterade den portugisiska regeringen sina planer för allmänheten, som svarade med att organisera en protestmarsch genom huvudstaden Lissabon. Samtidigt skickades över 500 handskrivna invändningar till landets trafikmyndighet. Över 10 000 namnunderskrifter för bättre villkor för landets cyklister har även samlats in.

Baserat på studier av länder som har infört ett obligatoriskt krav på cykelhjälm har man kunnat se en stor minskning av andelen cyklister, vilket på sätt och vis motsäger syftet med lagförslaget. Motståndare till att införa en lag på användande av cykelhjälm menar att portugisiska lobbyister genom sina aktiviteter har uppnått goda resultat vad gäller att främja säker cykling och marknadsföra cyklingen. Motståndarna till lagförslaget applåderar de portugisiska myndigheternas beslut att lyssna på allmänheten och landets cykelorganisationer.

Mellan 2010 och 2015 sjönk antalet dödsfall i trafiken involverande cyklister i Portugal med 37 procent, vilket är den största minskningen i hela Europa. Användandet av cyklar har fortsatt att öka i landet på senare år, men regeringen lägger alltså ner sina ansträngningar för att öka användandet av cykelhjälm.

Resultat i länder med lagstadgade tvång på användande av cykelhjälm

I vissa länder har hjälmtvång fått oönskade effekter:

  • När man i Australien införde krav på cykelhjälm 1991 minskade antalet cyklister omedelbart.
  • En studie visar att motorister löper större risk att drabbas av skallskador än cyklister.
  • I Australien har röster höjts för att ta bort hjälmtvånget eftersom det har en negativ inverkan på cyklingen.

Det går dock inte att komma ifrån att användning av cykelhjälm kan minska antalet cyklister som omkommer med 25 procent, samt minska antalet cyklister som skadas allvarligt med 10 procent. I Sverige ses det lagstadgade kravet på användande av cykelhjälm för personer under 15 års ålder som viktigt för att nå nationella trafiksäkerhetsmål. 2013 använder 36 procent av de svenska cyklisterna cykelhjälm, även om hjälmanvändandet varierar en hel del mellan olika kommuner. I Stockholm använder mer än 73 procent cykelhjälm, medan motsvarande siffra i mindre kommuner är under 20 procent.

Cykelhjälm är ett av flera cykeltillbehör som man bör använda sig av, ringklocka, cykelljus och en rad andra tillbehör gör trafiken ytterligare säkrare för dig och medtrafikanter.