Ditt attefallshus kan fylla många olika funktioner

På senare år har allt fler svenskar valt att bygga attefallshus. Dessa små byggnader har många fördelar för den som äger en tomt med ett befintligt bostadshus. Läs vidare för att få tips och inspiration kring hur de små husen kan användas!

Ett attefallshus utökar bostadsytan och ökar fastighetsvärdet

Du kan välja att uppföra ett attefallshus på din tomt av flera olika anledningar. Två exempel på de sätt på vilka du kan använda är för att:

 

  • Utöka bostadsytan. Växer din familj eller behöver du kanske lite extra bostadsyta? Då kan du välja att bygga en attefallare. Detta är en kostnadseffektiv lösning som låter dig bygga ett gästhus, ett hemmakontor eller till och med ett litet bostadshus att hyra ut. Alternativt kan du låta din tonåring eller någon annan familjemedlem som behöver lite mer avskildhet få bo i byggnaden.
  • Öka värdet på din fastighet. Att bygga ett attefallshus kan också vara ett bra sätt att öka värdet på fastigheten. Detta gäller inte minst om du bygger den lilla byggnaden i ett område där det för tillfället finns en stor efterfrågan på hyresbostäder. För attefallaren kan alltså användas som en permanentbostad vilken du hyr ut till en hyresgäst. Genom att uppföra en sådan byggnad kan du därmed göra din fastighet lite mer attraktiv i potentiella köpares ögon. Detta är värt att ha i åtanke om du eventuellt har tänkt sälja fastigheten i framtiden.

Mer inspiration

Du kan även välja att bygga en attefallare för att använda denna byggnad som:

 

  • Gästhus. Den lilla byggnaden kan även fylla en funktion som ett gästhus för dina gäster.
  • Hemmakontor. Alternativt kan du välja att använda byggnaden som ett hemmakontor. Du får då ett tyst och ostört rum att arbeta i utan att du behöver bli störd av dina familjemedlemmar.
  • Hobbyrum. Du kan även välja att använda byggnaden som ett hobbyrum. Det lämpar sig särskilt väl som ett rum för kreativa aktiviteter såsom målning eller musik.
  • Förvaringsutrymme. Ett annat möjligt användningsområde för en attefallare är som förvaringsutrymme eller förråd. Till exempel kan du välja att förvara säsongsbetonade föremål där, såsom fritidsutrustning eller juldekorationer.