Därför tillhandahåller vissa långivare lån utan UC

På vår inhemska finansmarknad är Upplysningscentralen (UC) den ledande leverantören av kreditupplysningar. De levererar sådana upplysningar till en rad olika lån- och kreditgivare på marknaden. Detta i samband med att privatpersoner eller företag ansöker om lån och krediter. Men vissa långivare har valt att tillhandahålla lån utan UC – hur kommer det sig? Läs vidare för att få svaret!

3 skäl för långivare att tillhandahålla lån utan UC

Det kanske kan verka lite kontraintuitivt för en långivare att erbjuda sina kunder lån utan UC. Åtminstone är fallet så när man ser till den viktiga roll som kreditupplysningar har vid granskningen av en persons betalningsförmåga. Så hur kommer det sig att vissa har valt att istället använda sig av andra leverantörer av kreditupplysningar? Några av de främsta skälen är att de vill:

  • Diversifiera sin riskanalys. Till att börja med strävar många långivare efter att diversifiera sin riskanalys genom att använda sig av andra aktörer än UC. Genom att göra detta kan de få ett bredare perspektiv när det kommer till den presumtiva låntagarens kreditvärdighet. Detta är särskilt användbart i de fall då personen ifråga redan har många upplysningar på sig hos UC. Det kan nämligen påverka personens kreditupplysning, så genom att använda ett annat kreditupplysningsföretag kan långivaren göra en bredare riskbedömning.
  • Utöka sin marknad. Vissa personer kan också tveka inför att ansöka om ett lån på grund av att de inte vill att en kreditupplysning görs via Upplysningscentralen. Det kan handla om att personen ifråga är rädd för att en sådan upplysning kan påverka kreditvärdigheten negativt. Så är framför allt fallet om många upplysningar har gjorts under en begränsad tidsperiod. Genom att istället vända sig till en långivare som erbjuder lån utan UC kan personen undvika att kreditupplysningarna staplas på hög.
  • Värna kundens integritet. Varje gång Upplysningscentralen levererar en kreditupplysning blir denna synlig för andra långivare i ett års tid. Vissa låntagare vill dock hålla sina affärer privata, inte minst om de ansöker om flera olika lån eller krediter på en och samma gång. Genom att då vända sig till en alternativ långivare kan de värna sin integritet.