Tips för slyröjning

Tips för slyröjning

Slyröjning är ett tungt jobb oavsett om du är van vid att jobba i skogen eller inte. Men det finns knep att ta till för att underlätta arbetet. I den här texten listar vi några!

Tänk på skogens och trädens bästa!

Jobba dig utåt! Det är jobbigare att ta sig igenom terräng som är röjd. Börja därför slyröjningen så långt in i skogen som möjligt och jobba dig tillbaka. Det minskar tillfällena du behöver ta dig över området där arbetet redan är klart.

Dessutom ska du alltid lämna två meter mellan stammarna När du tror att du är klar, ta lite till. En grundregel är att lämna två meter mellan varje stam. Du ska kunna gå med utsträckta armar utan att slå emot huvudstammarna. Men utgå från din mark och dess förutsättningar, svag mark klarar färre träd, och gran behöver mer utrymme än tall. Glöm inte heller bort naturvårdshänsynen när du röjer. Spara mindre områden av sly mot myrar, sjöar och vattendrag. De ger skugga som motverkar igenväxning och höga vattentemperaturer, samtidigt som rötterna binder jorden. Sälg och rönn behöver du egentligen inte röja alls, de är perfekt föda för älgen som kommer att sköta röjningen på egen hand.

Välj rätt tidpunkt för röjning

Vissa bestånd mår bäst av att röjas vid särskilda tidpunkter på året. Består ditt bestånd mest av lövträd är bästa tidpunkten i samband med att löven slår ut. Då ser du vad som ska lämnas och risken för nya stubbskott i lövstubbarna minskar. För att minska risken för angrepp av märgborre är det bäst att undvika att röja Tallungskogar med skorpbark under våren och hösten. Skogstyrelsens rekommendation är att röja dessa mellan 1/6 till 15/7.

Att röja sly med motorsåg är både tungt och farligt, investera därför i en bra röjsåg i stället. Den är snäll mot kroppen och betydligt säkrare. Gå igenom röjningsutrustningen dagarna innan du ska röja, rengör luftfiltret och slipa upp klingan. Dessutom borde du sätta realistiska mål! Att röja sly är tungt och tar lång tid. En van röjningsentreprenör röjer cirka en hektar om dagen, en självverksam i bästa fall hälften. Det är lätt att ha en övertro till den egna förmågan och sätta upp orealistiska mål. Börja med några timmar om dagen och ta många pauser. Då undviker du onödiga skador.