Skräckhistorier om misstag i Excel

European Spreadsheet Risks Interest Group (EuSpRIG) är en europeisk organisation som ägnar sig åt att diskutera och informera om riskhantering kopplad till arbete med kalkylblad. På sin webbplats presenterar organisationen en lång rad av fatala räknefel och andra misstag orsakade av användare av programmet, vilka har offentliggjorts genom offentliga rapporter. Dessa misstag har ofta visat sig vara väldigt kostsamma för företaget eller myndigheten i fråga, vilket är en av anledningarna till att organisationen försöker främja riskhantering vid användning av kalkylblad.

Här nedan presenterar vi några av de kostsamma misstag som genom åren har uppdagats. För att undvika att ditt företag hamnar på denna listan, eller åtminstone råkar ut för pinsamma och kostsamma räknefel, bör du överväga att skicka personalstyrkan på en excel utbildning. Ju bättre kunskaper dina medarbetare har i Excel, desto mindre är nämligen risken för att räknefel och andra misstag uppstår. Som du kommer att upptäcka när du läser om dessa bägge skräckexempel, kan en excel utbildning visa sig vara väldigt värdefull och lönsam för ditt företag.

Tabbe i kalkylblad tvingade AstraZeneca att göra om ekonomisk rapport

AstraZeneca är ett läkemedelsbolag som bland annat har en betydande verksamhet i Sverige. Företagets huvudkontor ligger i Storbritannien, det land i vilket bolaget är den näst största tillverkaren av läkemedel. År 2011 tvingades man göra om sina finansiella prognoser för första halvåret, efter att först oavsiktligt ha släppt konfidentiell företagsinformation till analytiker. Det anglo-svenska företaget beskrev de släppta detaljerna som “inaktuell planeringsinformation”, vilket bolaget sa inte representerade sin prognos för helåret 2011 eller för kommande perioder. Bolaget menade att den felaktiga informationen hade råkat komma ut under en rutinmässig insamlingsprocess. Den konfidentiella företagsinformationen låg oavsiktligt inbäddad i en kalkylbladsmall som skickades till analytiker på säljsidan, enligt AstraZeneca.

Kalkylblad orsakade felaktigheter i olympisk data

Den kommitté som var ansvarig för arrangemanget av de olympiska spelen i London 2012 har bekräftat att ett osynkroniserat fel i biljettförsäljningsprocessen ledde till att fyra sessioner av konstsim översåldes med hela 10 000 biljetter. Den olympiska kommittén tillbringade tillsammans med biljettförsäljningsbolaget Ticketmaster hela julhelgen med att kontakta biljettinnehavare och erbjuda dem alternativ, bland annat biljetter för andra sporter än den de köpt biljetter till. Detta lyckades dock inte. Felet ska ha uppstått under sommaren, mellan den första och andra omgången av biljettförsäljningen, när en anställd via en enda knapptryckning råkat skriva in 20 000 återstående biljetter i ett kalkylblad istället för den korrekta siffran 10 000.