Amortering och Ekonomi

Det är få saker som påverkar oss i vår vardag på samma sätt som ekonomi. Allt vi gör går att koppla på ett eller annat sätt till handel och tjänster. Under senare år har frågan om PPM blivit allt större och de många fondförvaltare som finns i världen har gjort sitt för att utmärka sig. I Sverige är PPM frågan viktig framförallt för de som har några år i yrket. Hur man väljer att göra kan ha inverkan på disponibel intäkt. I utbudet PPM förvaltare finns bolag som Advisor vilka anses haft bra avkastning, samt andra vilka inte haft samma effekt. För den som vill sätta sig in i frågan om PPM rekommenderar vi vidare information via de många källor som finns tillgängliga.

Vad innebär det att ”Amortera rakt”?

Med rak amortering betyder det att den person som har ett lån betalar exakt samma summa på amorteringen månad efter månad. Utöver denna summa betalar man ränta på lånet förutsatt att det inte är räntefritt. En person som exempelvis lånar 12.000kr och har detta upplagt på ett år kommer att betala exakt 1000kr per månad. Med tanke på att man även betalar ränta på kvarstående skuld blir det störst summa att betala första månaden varpå den totala summan sedan minskar varje månad. Detta då skulden minskar och därmed räntekostnaden. En fördel med att välja rak amortering är att just att man får känslan för att lånet minskar. Man vet även exakt hur stor del av lånet som är kvar då det är lätt att räkna ut hur många månader man betalat på lånet och dra av 1000kr ( i detta fall) per månad.

Utöver detta är även rak amortering något bättre rent ekonomiskt mot att välja annuitetslån. Detta då just eftersom man betalar ner skulden snabbare och därmed får lägre ränta medan lånet är som störst.
Med motsatsen, annuitetslån, betalar personen exakt samma summa varje månad på lånet. Detta då amortering och ränta gemensamt. I början innebär det att en större del av summan blir till ränta medan en mindre till amortering. Med tiden kommer lånebeloppet att minska och till slut kommer den större delen bli till amortering och den mindre till ränta. Fördelen här är personen vet exakt hur mycket som ska betalas varje månad vilket gör det lättare att planera sin ekonomi. Nackdelen blir att det är något dyrare (förutsatt att lånet läggs upp på lika lång tid).  När ett bolån ska tecknas får man oftast välja mellan att ha rak amortering eller ha ett annuitetslån.

 

Vilket som är bäst är då helt individuellt beroende på vad man anser väga tyngst gällande de olika vägarnas fördelar.