Mycket flexibelt att jobba som stafettsjuksköterska

Flexibiliteten och valfriheten är två fördelar som ofta nämns av de som jobbar som stafettsjuksköterska. Vad innebär dessa fördelar i praktiken?

Jobba var i landet du vill

De flesta större bemanningsföretagen, inom vårdsektorn, jobbar mot hela Sverige. Som stafettsjuksköterska finns därmed möjlighet att antingen bara ta uppdrag i närheten av hemorten, eller ta uppdrag på andra orter. I det fall som uppdrag tas på en annan ort kommer bemanningsföretaget att ta hand om resor, boende och planering.

Enkelt att jobba som stafettsjuksköterska i Norge

Den enklaste vägen till att jobba som sjuksköterska i Norge (för svenskar) är att vara anställd som stafettsjuksköterska av ett svenskt bemanningsföretag. De ger därmed hjälp med:

  • All administration för att kunna jobba i Norge (norsk legitimation m.m)
  • Resor till och från Norge
  • Boende
  • Kommunikation med arbetsgivare, hyresvärd osv.

Självklart går det att själv ansöka om norsk sjuksköterskelegitimation, ordna med boende och söka jobb – men via bemanning är det betydligt enklare.

Friheten att jobba den mängd som önskas

Att jobba som stafettsjuksköterska innebär även en mycket stor frihet gällande arbetstid och antal arbetstimmar per vecka. Vissa söker heltidstjänster, dvs. 40 timmar i veckan, medan andra enbart vill ha ett par dagar i veckan eller månaden. En del har det som den enda inkomsten – andra har det som extrajobb bredvid en ordinarie anställning. Med denna flexibilitet kan personen själv avgöra hur mycket tid som önskas läggas på arbete månad för månad. Det blir därmed lättare att få ihop ”livspusslet”.

Jobba som anställd eller via ett eget företag

Det finns även en valfrihet gällande anställningsform. Det vanligaste är att vara anställd av bemanningsföretaget men det finns även relativt många som driver eget företag och därmed fakturerar företaget för de timmar som arbetas. Många företag kan även hjälpa sjuksköterskor att starta eget för att därigenom kunna fakturera för kommande jobb.

Minst som kollektivavtalet

Det är mycket vanligt att bemanningsföretag har lika, eller bättre, villkor än kollektivavtalet för vårdanställda. Det är även vanligt att de erbjuder flexibla pensionslösningar. På detta sätt ges samma trygghet som kollektivavtalet men mer individanpassade lösningar inom vissa punkter.

Bättre lön skapar större flexibilitet

Även den högre lönen skapar en större flexibilitet. Lönenivån för en stafettsjuksköterska är betydligt högre än för de som arbetar som anställd av exempelvis ett svenskt landsting. Det är även grunden för att många kan jobba betydligt mindre än heltid och ändå få ekonomiska förutsättningar för att hantera sin privatekonomi.